Ειδήσεις

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Η πρώτη εκτίμηση για το ισοζύγιο αγαθών στο εμπόριο του Μαΐου δείχνει πλεόνασμα

Η πρώτη εκτίμηση για το ισοζύγιο αγαθών στο εμπόριο της ευρωζώνης (EA17) με τον υπόλοιπο κόσμο τον Μάιο του 2012 έδωσε ένα πλεόνασμα6,9 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με το έλλειμμα 1,2 δισεκατομμύρια τον Μάιο του 2011. Τον Απρίλιο του 2012 το ισοζύγιο ήταν 3,7 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με το έλλειμμα 4,5 δισεκατομμύρια τον Απρίλιο του 2011. Στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 2,4% τον Ιούνιο του 2012, αμετάβλητος σε σύγκριση με το Μάιο, ενώ ένα χρόνο πριν το ποσοστό ήταν 2,7%. Ο μηνιαίος πληθωρισμός μειώθηκε κατά 0,1% τον Ιούνιο του 2012.