Ειδήσεις

ΑΣΙΑ: Η όρεξη για χρυσό συνεχίζει να αυξάνεται

 

Οι θεσμικοί επενδυτές στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών τραπεζών και των συνταξιοδοτικών ταμείων, επιτάχυναν τις αγορές τους σε χρυσό φέτος, καθώς επιζητούν να διατηρήσουν την αξία του εθνικού τους πλούτου μέσω της διαφοροποίησης. Η ζήτηση αυτή κατευθύνεται από τον συνεχή κίνδυνο της αγοράς που υποβόσκει στο παρασκήνιο, σύμφωνα με τον Marcus Grubb, Διευθύνοντα Σύμβουλο Επενδύσεων στο World Gold Council. «Πώς οι επενδυτές πετυχαίνουν τις αποδόσεις που θέλουν στο μέλλον σε ένα πολύ πιο δύσκολο περιβάλλον επενδύσεων;». Το κυρίαρχο χρέος που αποτελεί το τέλειο περιουσιακό στοιχείο για τα συνταξιοδοτικά ταμεία τίθεται ολοένα και περισσότερο υπό αμφισβήτηση ως περιουσιακό στοιχείο απαλλαγμένο από τον κίνδυνο ως επακόλουθο των υποβαθμίσεων και των ανησυχιών για αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Τα ιδρύματα στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τις επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, τα χρηματιστηριακά προϊόντα, την υποδομή και την ακίνητη περιουσία. «Υπάρχει μια στροφή προς τις επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία», ανέφερε ο Grubb.