Ειδήσεις

ΚΑΝΑΔΑΣ: Αύξηση του εμπορικού ελλείμματος τον Μάιο

Οι εισαγωγές εμπορευμάτων του Καναδά αυξήθηκαν 0,4% ενώ οι εξαγωγές ήταν σχετικά αμετάβλητες τον Μάιο. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα του Καναδά σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο διευρύνθηκε από $623 εκατομμύρια τον Απρίλιο σε $793 εκατομμύρια το Μάιο.