Ειδήσεις

ΙΣΠΑΝΙΑ: Η Ισπανία θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει το μεγαλύτερο μέρος του ελέγχου των τραπεζών της

 

Η Ισπανία θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει το μεγαλύτερο μέρος του ελέγχου των τραπεζών της και να επιβάλλει απώλειες στους τοπικούς επενδυτές σε αντάλλαγμα για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσής της ύψους €100 δισεκατομμυρίων, σύμφωνα με το σχέδιο συμφωνίας που συνοδεύει τη διάσωση.