Ειδήσεις

ΕΥΡΩΠΗ – Έμφαση στη δυσκολία πώλησης περιουσιακών στοιχείων

Η Matrix European Real Estate Investment Trust (MEREIT) έδωσε εντολή στη Schroders να διαχειριστεί τη διάθεση ενός πανευρωπαϊκού χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας ύψους €450 εκατομμυρίων που περιλαμβάνει κυρίως δευτερογενή περιουσιακά στοιχεία.

Ο Duncan Owen, επικεφαλής των funds ακίνητης περιουσίας της Schroders, ανέφερε ότι είχε ακόμη να επιθεωρήσει τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά σημείωσε: «Μερικά είναι καλά, κάποια άλλα θα είναι δύσκολο να πουληθούν στη σωστή τιμή. Το αίσθημα είναι αρνητικό στην Ευρώπη και, γενικά, δεν είναι εύκολο να πουλήσεις περιουσιακά στοιχεία. Κάποια σε αυτό το χαρτοφυλάκιο είναι ικανά για ενεργή διαχείριση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας εκμίσθωσης. Δεν πρόκειται για εκποίηση σε χαμηλή τιμή»