Ειδήσεις

Η.Π.Α: Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ διευρύνει την "Επιχείρηση Μετατροπής"

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ διευρύνει  την "Επιχείρηση Μετατροπής" της κατά $267 δισεκατομμύρια που σημαίνει ότι θα πουλήσει βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα και θα αγοράσει μακροπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί το κόστος δανεισμού χαμηλά.