Ειδήσεις

ΙΣΠΑΝΙΑ: Αύξηση των επισφαλών χρεών των τραπεζών

Τα επισφαλή χρέη των ισπανικών τραπεζών αυξήθηκαν καταγράφοντας 18 ετές υψηλό τον Απρίλιο και το κόστος δανεισμού της Ισπανίας αυξήθηκε πάνω από 7% για 1η φορά από τη δημιουργία του ευρώ.