Ειδήσεις

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ – €98,3 εκατομμύρια σε δυο διαχειριστές κεφαλαίων που ειδικεύονται στην μικρής κλίμακας υποδομή αποβλήτων

Η νεοϊδρυθείσα Green Investment Bank του Ηνωμένου Βασιλείου ανέθεσε μια από τις πρώτες εντολές της σε μια εξειδικευμένη εταιρεία επενδύσεων που ισχυρίζεται ότι η παραδοσιακή δομή των private equity funds είναι «ντεμοντέ». Ο Υπουργός Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων, Vince Cable, ανακοίνωσε ότι είχε μοιράσει €98,3 εκατομμύρια ανάμεσα σε δυο διαχειριστές κεφαλαίων που ειδικεύονται στην μικρής κλίμακας υποδομή αποβλήτων, την Greensphere Capital και την ύψους ₤650 εκατομμυρίων Foresight Group. Ο διαγωνισμός προσέλκυσε προσφορές από 23 διαχειριστές κεφαλαίων.