Ειδήσεις

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ – Ριζική επανεξέταση των έργων πρωτοβουλίας ιδιωτικής χρηματοδότησης

Μια αναφορά της Βουλής που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα κάνει λόγο για μια «ριζική επανεξέταση» των έργων πρωτοβουλίας ιδιωτικής χρηματοδότησης (private finance initiativePFI) του Ηνωμένου Βασιλείου, καλώντας το Υπουργείο Οικονομικών να τα αντικαταστήσει με ένα μοντέλο που θα συγκρατεί τις πιθανές αποδόσεις όσον αφορά τους επενδυτές εκτός εάν προτίθενται να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο. Η αναφορά της Commons Public Accounts Committee περιέγραψε το παρόν τριακονταετές μοντέλο PFI ως μη βιώσιμο, ισχυριζόμενη ότι οι επενδυτές ιδίων κεφαλαίων PFI απολάμβαναν «ιδιαίτερα υψηλά κέρδη» έχοντας αναλάβει το ελάχιστο ρίσκο.