ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ – 4% η απόδοση του Caisse de dépôt et placement du Québec το 2011

 

Το Caisse de dépôt et placement du Québec – ο διαχειριστής κεφαλαίων για ένα πλήθος κυβερνητικών και ιδιωτικών συνταξιοδοτικών ταμείων στη γαλλόφωνη επαρχία του Καναδά – παρουσίασε μια απόδοση 4% το 2011 που οφείλεται κυρίως στα περιουσιακά στοιχεία υποδομής του.

Σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα του, ο διαχειριστής συνταξιοδοτικών ταμείων είχε απόδοση 4% το 2011, λίγο παρακάτω από το σταθερό σημείο αναφοράς του χαρτοφυλακίου του που ήταν 4,2%, εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη απόδοση στον τομέα υποδομής, δηλαδή 23,3%.