Η.Π.Α.: Ο Πρόεδρος Barack Obama απεκάλυψε σχέδιο δαπανών ύψους $3,8 τρισεκατομμυρίων το οποίο στοχεύει να επιτύχει μείωση ύψους $4 τρισεκατομμυρίων στο έλλειμμα

Ο Πρόεδρος Barack Obama απεκάλυψε σχέδιο δαπανών ύψους $3,8 τρισεκατομμυρίων το οποίο στοχεύει να επιτύχει μείωση ύψους $4 τρισεκατομμυρίων στο έλλειμμα την επόμενη δεκαετία αλλά το οποίο συνεισφέρει λίγο στον περιορισμό της αύξησης των γιγαντιαίων κυβερνητικών προγραμμάτων υγείας που είναι η κύρια αιτία των μελλοντικών ελλειμμάτων.