Παγκόσμια αγορά – Προβάδισμα των Η.Π.Α. όσον αφορά την αύξηση νέων κεφαλαίων

Μια αναφορά που δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα αναφέρει ότι τα
συνταξιοδοτικά ταμεία παρατάσσουν τώρα κεφάλαια που αντλήθηκαν εν μέσω μιας
παγκόσμιας ύφεσης στην αγορά ομολόγων. Το διαθέσιμο κεφάλαιο για επενδύσεις
σε ακίνητη περιουσία το 2012 μειώθηκε κατά 4% από το τέλος του προηγούμενου
χρόνου στα $316 δισεκατομμύρια (€323 δισεκατομμύρια), σύμφωνα με την
τελευταία αναφορά της DTZ με τίτλο “Great Wall of the Money”. Με
περιφερειακούς όρους, μόνο οι Η.Π.Α. σημείωσαν αύξηση σε νέα κεφάλαια, πάνω
από 3% στα $114 δισεκατομμύρια.