Η Ανάπτυξη του Αμερικάνικου ΑΕΠ αναθεωρημένη στο 1,3% το δεύτερο τρίμηνο

Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε στο
1,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2011. Το πρώτο τρίμηνο, το πραγματικό ΑΕΠ
αυξήθηκε στα 0,4%.