Ηνωμένο Βασίλειο: Ύφεση της οικονομίας

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει σε μία άσχημη περίοδο, με
κανένα σημάδι ανάκαμψης από την πτωτική αγορά κατοικιών, τον χαμηλό ρυθμό
δανεισμού και την τέταρτη συνεχή μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.