Γαλλία: Παρουσίαση του προϋπολογισμού για το 2012

Η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε τον προϋπολογισμό της για το 2012 με βάση τον
οποίο μειώνεται το έλλειμμα στο 4,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος,
επιλέγοντας έναν συνδυασμό περικοπών των εξόδων και αυξήσεων των φόρων καθώς
η ανάπτυξη υποχώρησε.