ΚΑΝΑΔΑΣ: Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε 3,1% μέσα σε 12 μήνες μέχρι τον Αύγουστο, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών της βενζίνης και της αγοράς τροφίμων από τα καταστήματα. Η αύξηση αυτή είναι συνέχεια των αυξήσεων κατά 2,7% τον Ιούλιο και 3,1%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε 3,1% μέσα σε 12 μήνες
μέχρι τον Αύγουστο, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών της βενζίνης και της
αγοράς τροφίμων από τα καταστήματα. Η αύξηση αυτή είναι συνέχεια των
αυξήσεων κατά 2,7% τον Ιούλιο και 3,1% τον Ιούνιο. Σε εποχικά προσαρμοσμένη
μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 0,3% τον Αύγουστο.