Βρυξέλλες: Ανακοίνωση με στόχο την καταπολέμηση του βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα των επενδύσεων

Διαχειριστές επενδύσεων και συνταξιοδοτικά ταμεία στο Ηνωμένο Βασίλειο πολύ
συχνά κατανοούν πολύ λίγα για τις εταιρείες στις οποίες επενδύουν, σύμφωνα
με μια πρόσφατη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις Βρυξέλλες. Η ανακοίνωση –
που συντάχθηκε από τους Charles Cronin και John Mellor του Foundation for
Governance, Research and Education – συνιστούσε απάντηση σε μια εξεταστική
των πραγμάτων άσκηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στόχευε στην
καταπολέμηση του βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα των επενδύσεων. Με το λανσάρισμα
μιας καινούργιας μελέτης όσον αφορά τη διαχείριση στη βελγική πρωτεύουσα, ο
Cronin – πρώην στέλεχος του CFA Institute – ισχυρίστηκε ότι λίγοι μάνατζερ
επενδύσεων, όταν συναντήθηκαν με τις ομάδες της ανώτατης διαχείρισης ενός
εκδότη, ήταν σε θέση να συζητήσουν για τη «μεγάλη εικόνα».