Γερμανία: Δύσκολα προσπελάσιμη η αγορά ακίνητης περιουσίας

Η Γερμανία, παρά το γεγονός ότι διαθέτει τη μεγαλύτερη αγορά ακίνητης
περιουσίας στην Ευρώπη, παραμένει ένα δύσκολο έδαφος για να προσπελαστεί
όσον αφορά τα ξένα συνταξιοδοτικά ταμεία λόγω των υψηλών επιπέδων προσφοράς
και ενός δύσκολου κανονιστικού πλαισίου, σύμφωνα με τη Standard Life
Investments (SLI). Ο Mark Meiklejon, διευθυντής επενδύσεων στη SLI, ανέφερε
ότι η γερμανική αγορά ακίνητης περιουσίας είναι επί του παρόντος κορεσμένη
και προσφέρει λιγότερη ευελιξία σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως το
Ηνωμένο Βασίλειο.