Ευρωζώνη: Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης διευρύνεται τον Ιούλιο

Η πρώτη εκτίμηση για το εμπόριο στην ευρωζώνη σε σχέση με αυτό του υπόλοιπου
κόσμου τον Ιούλιο του 2011, έδωσε ένα πλεόνασμα της τάξεως του 4,3
δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με +51 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο του
2011.