Ελβετία - Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας ενισχύει το ελβετικό φράγκο

Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (Swiss National Bank) θα ενισχύσει την
ελάχιστη τιμή συναλλάγματος του ελβετικού φράγκου 1,20 ανά ευρώ στις 6
Σεπτεμβρίου με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Είναι προετοιμασμένη να αγοράσει
ξένο συνάλλαγμα σε απεριόριστες ποσότητες. Εξακολουθεί να στοχεύει σε ένα
τριμηνιαίο Libor στο μηδέν και θα διατηρήσει τις συνολικές καταθέσεις όψεως
στην SNB κατά πολύ παραπάνω από 200 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα.