Ηνωμένο Βασίλειο – Χρησιμοποίηση της γνώσης των εταιρικών εργοδοτών για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στα συνταξιοδοτικά ταμεία

Η ένωση βιώσιμων επενδύσεων και οικονομικών UKSIF κάλεσε τους εταιρικούς
εργοδότες να χρησιμοποιήσουν τη γνώση τους για να βοηθήσουν τα
συνταξιοδοτικά τους ταμεία να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα. Υπάρχει ακόμα μια
ασυμφωνία ανάμεσα στο βαθμό στον οποίο οι μεγάλες εταιρείες αναγνωρίζουν τη
βιωσιμότητα ως κεντρικό άξονα και την προσέγγιση που κάποια εταιρικά
συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν πάνω στο θέμα, σύμφωνα με την επικεφαλής της
UKSIF, Penny Shepherd. Όπως ανέφερε στην παρουσίαση της αναφοράς της UKSIF
για το 2011 με τίτλο “Responsible Business: Sustainable Pension”: «Οι
χορηγοί συνταξιοδοτικών προγραμμάτων είναι σημαντικοί υποστηρικτές των
συνταξιοδοτικών ταμείων και τα συνταξιοδοτικά ταμεία εκτιμούν τη γνώση των
χορηγών και είναι σημαντικό να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη τους. Οι εταιρείες
θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν και να ενθαρρύνουν τα
συνταξιοδοτικά ταμεία να λάβουν υπόψη τους τις υπεύθυνες επενδύσεις».