Ευρώπη – Αύξηση της δραστηριότητας της αγοράς και των ενοικίων πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα

Η Μόσχα απετέλεσε μια από τις λίγες εξαιρέσεις σε ένα κατά τα άλλα κατεξοχήν
στατικό πρώτο εξάμηνο στις ευρωπαϊκές αγορές ακίνητης περιουσίας. Η
αβεβαιότητα των ενοίκων στην ευρωπαϊκή αγορά γραφείων μείωσε τις αποπληρωμές
στο 6% στις ευρωπαϊκές αγορές γραφείων το α΄ εξάμηνο του έτους σε σύγκριση
με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010, και 12% σε σύγκριση με το β΄εξάμηνο του
περασμένου χρόνου. Παρά την αύξηση ύψους 7% το δεύτερο τρίμηνο, η
συνεχιζόμενη ευρέως πτωτική εικόνα που χαρακτηρίστηκε από περιορισμένη
δραστηριότητα και σχεδόν στατικά ενοίκια πολυτελών κατοικιών σε πολλές
αγορές ήρθε σε αντίθεση με αύξηση κατά 34% στη δραστηριότητα της αγοράς και
κατά 10% αύξηση σε ενοίκια πολυτελών κατοικιών στη ρωσική πρωτεύουσα. Παρόλο
που τα ενοίκια πολυτελών κατοικιών παρέμειναν στάσιμα στις περισσότερες
αγορές της Δυτικής Ευρώπης, σημείωσαν αύξηση στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη και τη Σκανδιναβία. Τα ενοίκια πολυτελών κατοικιών στο Όσλο αυξήθηκαν
κατά 10%.