Παγκόσμια Αγορά – Βελτιωμένες αναφορές για το περιβάλλον από τους παγκόσμιους επενδυτές ακίνητης περιουσίας

Οι παγκόσμιοι επενδυτές ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζονται περίπου $1
τρισεκατομμύριο (€700 δισεκατομμύρια) σε επενδύσεις βελτίωσαν σημαντικά τις
αναφορές τους όσον αφορά το περιβάλλον και μείωσαν την κατανάλωση ενέργειας
κατά 3% τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με μια αναφορά την οποία υποστηρίζουν
συνταξιοδοτικοί κολοσσοί συμπεριλαμβανομένων των APG και ATP. Συλλέγοντας
πληροφορίες από περισσότερες από 340 εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα, η
έρευνα της Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) έδειξε ότι,
κατά μέσο όρο, οι μάνατζερ πέτυχαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου κατά 1,8% το 2010 – με την Ευρώπη να ακολουθεί πασχίζοντας πίσω
από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία.