Φινλανδία – Επενδύσεις σε φινλανδικά και γερμανικά κρατικά ομόλογα

Η Ilmarinen, η φινλανδική συνταξιοδοτική ασφαλιστική εταιρεία €28,8 δισεκατομμυρίων, άλλαξε φέτος την επενδυτική στρατηγική της και τώρα επενδύει μόνο το χαρτοφυλάκιο κυρίαρχου σταθερού εισοδήματος της ευρωζώνης σε φινλανδικά και γερμανικά κρατικά ομόλογα. Πρόκειται γι’ αυτό που ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής και επικεφαλής επενδύσεων, Timo Ritakallio, περιέγραψε ως μια «δραματικά μειωμένη εστίαση» σε κρατικά ομόλογα γενικώς.