Παγκόσμια Αγορά – Χαμηλότερες μελλοντικές αποδόσεις για τους επενδυτές

Οι επενδυτές θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις προσδοκίες τους για αποδόσεις του ύψους της περασμένης δεκαετίας, καθώς η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται στην επόμενη φάση οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με τη Standard Life Investments. Ο Andrew Milligan, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής, προειδοποίησε ότι σε αυτήν «την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο» οι αγορές θα πάλευαν όχι μόνο με τα οικονομικά και τις επιχειρήσεις, αλλά και με την πολιτική ως παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την απόδοση.