ΕΛΒΕΤΙΑ: Υψηλή απόδοση για την τοπική ακίνητη περιουσία

Τα ελβετικά συνταξιοδοτικά ταμεία είδαν την τοπική ακίνητη περιουσία να
ξεπερνά σε απόδοση όλες τις υπόλοιπες τάξεις επενδύσεων το πρώτο μισό του
2011, με τα κέρδη της τάξεως του 3,5% να ξεπερνούν κατά πολύ σε απόδοση μια
μέση απώλεια της τάξεως του 0,2% όσον αφορά τις συνολικές επενδύσεις.
Εξηγώντας τα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων έξι μηνών μέχρι τον
Ιούνιο, η ASIP, η ένωση συνταξιοδοτικών ταμείων της χώρας, κατηγόρησε το
ενισχυμένο ελβετικό φράγκο καθώς και την αστάθεια της αγοράς μετοχών που
κατέληξε σε απώλειες της τάξεως του 5,4% όσον αφορά τα ξένα χαρτοφυλάκια.