Ολλανδία: Αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης

Η ηλικία συνταξιοδότησης των Ολλανδών εργατών αυξήθηκε για τέταρτη συνεχή
χρονιά και ανέρχεται τώρα στα 62,7 χρόνια κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τη
Statistics Netherlands (CBS). Η τάση αποδόθηκε σε νομικά μέτρα, που
εφαρμόστηκαν το 2006, και που στόχο είχαν να αποτρέψουν την πρόωρη
συνταξιοδότηση. Σύμφωνα με τη CBS, η ηλικία συνταξιοδότησης για τους
Ολλανδούς εργαζόμενους ήταν, κατά μέσο όρο, τα 61 ανάμεσα στο 2000 και το
2006. Αυξήθηκε στα 62 το 2007, και αυξήθηκε ακόμα το 2008. Η Statistics
Netherlands βρήκε ότι, το 2010, μόνο το 6% των εργατών που συνταξιοδοτήθηκαν
ήταν κάτω των 60, ποσοστό που μειώθηκε από το πάνω από το 25% πριν το 2007.