Ιαπωνία: Ενεργός ρόλος των εργατικών σωματείων στο σύστημα συνταξιοδότησης

Μια έρευνα της δραστηριότητας των εργατικών σωματείων το 2010 βρήκε ότι
61,6% των εταιρειών είχαν επανεξετάσει τους μισθούς τους και τα επιδόματα
συνταξιοδότησης για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης τα τελευταία τρία
χρόνια, όπως ανέφερε το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινής Ωφέλειας της
Ιαπωνίας στις 28 Ιουνίου. Στο 94,5% αυτών των περιπτώσεων, τα εργατικά
σωματεία είχαν ενεργό ρόλο. Το υψηλότερο ποσοστό στα 29,9% αντιπροσώπευε το
λανσάρισμα ή την αλλαγή σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθολικής ασφάλισης και
άλλα συστήματα που αφορούσαν επιδόματα συνταξιοδότησης. Η συμμετοχή των
εργατικών σωματείων σε αυτές τις περιπτώσεις άγγιξε, επίσης, το υψηλότερο
επίπεδο στα 91,0%. Το υπουργείο τον Ιούλιο του 2010 ήρθε σε επαφή με 3.455
εργατικά σωματεία με τουλάχιστον 100 άτομα το καθένα, στο σύνολο μιας ομάδας
βιομηχανιών. Έλαβε απαντήσεις από 2.479 ομάδες.