Ελβετία: Συνεργασία Catella Real Estate και Bank Sarasin

Η Catella Real Estate πρόκειται να συνεργασθεί με τη Bank Sarasin, την
ελβετική ιδιωτική τράπεζα, για να λανσάρουν από κοινού το πρώτο παγκόσμιο
κεφάλαιο ακίνητης περιουσίας που θα επενδύσει αποκλειστικά σε βιώσιμη
ακίνητη περιουσία στις ευρωπαϊκές πόλεις. Η Sarasin Sustainable
Properties-European Cities, η οποία στοχεύει σε μια ετήσια απόδοση της
τάξεως του 5-5,5%, θα προσφερθεί μέσω ενός γερμανικού Spezialfond, το οποίο
θα έχει στόχο τα ελβετικά συνταξιοδοτικά ταμεία.