Γερμανία: Περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων για τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, τα γερμανικά συνταξιοδοτικά ταμεία μπορούν να επιβιώσουν
σε ένα περιβάλλον με χαμηλά επιτόκια για αρκετά χρόνια – αλλά ο οργανισμός
βλέπει τα λογιστικά διαθέσιμα των ταμείων στους ισολογισμούς να συνιστούν
πρόβλημα. Στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση της Γερμανίας, το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ) δήλωσε ότι «οι δείκτες καλής κατάστασης» στον τομέα των
ασφαλειών, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών ταμείων, είχαν
«παραμείνει γενικά υγιείς» παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση.