Γερμανία: Αύξηση του τζίρου των γερμανικών γραφείων

Ο τζίρος των γερμανικών γραφείων αυξήθηκε κατά 19% σε εξέχουσες τοποθεσίες
στο πρώτο μισό του 2011, και άλλες κύριες επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία
επωφελήθηκαν, επίσης, από τον αυξημένο τόκο, όπως ανέφερε η Colliers
International στη Γερμανία. Στο πιο πρόσφατο σύνολο προοπτικών αγοράς για τη
Γερμανία, η εταιρεία ακίνητης περιουσίας κατέγραψε μια αξιοσημείωτη αύξηση
τόκου σε γερμανικά γραφεία και ακίνητη περιουσία (συμπεριλαμβανομένων των
ξενοδοχείων) σε γερμανικές εξέχουσες τοποθεσίες.