Αύξηση των πιθανοτήτων για αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος για τα διευθυντικά στελέχη

Η αύξηση στον όγκο των συναλλαγών αυξάνει τους μισθούς των διευθυντικών
στελεχών – και την πιθανότητα αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος. Μια αναφορά
που δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα από την Bohill Partners, μια εταιρεία
πρόσληψης στελεχών, αναφέρει ότι τα διευθυντικά στελέχη υπολογίζουν την
επόμενή τους κίνηση καθώς αυξάνει η κλίμακα του μισθού τους.