Ηνωμένο Βασίλειο: Οι επενδυτές δε θα επενδύσουν στις πράσινες τεχνολογίες

Οι επενδυτές δε θα επενδύσουν κεφάλαια στην ενέργεια χαμηλού άνθρακα στο
Ηνωμένο Βασίλειο εκτός εάν η κυβέρνηση μειώσει το προεξοφλητικό επιτόκιο
στις πράσινες τεχνολογίες κατά 2-3% μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με
το Oxera, ένα ίδρυμα οικονομικών μελετών. Σε μια αναφορά που δημοσιεύθηκε
αυτήν την εβδομάδα, το Oxera ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου
Βασιλείου δε θα καταφέρει να συγκεντρώσει τα ₤70-₤75 εκατομμύρια (€78,7-84,3
εκατομμύρια) που απαιτούνται για να φτάσει τον στόχο των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας του 2020, εκτός εάν πείσει τους επενδυτές για την περίπτωση της
πληρωμής σε απαγορευτικό κεφάλαιο και κόστη λειτουργίας που συνδέονται με
επιμέρους τομείς υψηλού κινδύνου.