Ευρώπη: Αλλαγή asset class από τους θεσμικούς επενδυτές

Θεσμικοί επενδυτές στην Ευρώπη άλλαξαν την έκθεσή τους σταθερού εισοδήματος
από το δημόσιο χρέος σε εταιρικά ομόλογα, με τις επενδύσεις στο asset class
να φτάνουν το υψηλότερό τους επίπεδο τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με
την European Institutional Asset Management Survey της IPE. Η έρευνα, που
έγινε σε συνεργασία με την Invesco Asset Management, έδειξε ότι οι κατανομές
σταθερού εισοδήματος αυξάνονταν, αντιστοιχώντας στο 58% των χαρτοφυλακίων
των ερωτηθέντων, από το 51% της προηγούμενης χρονιάς. Εντούτοις, 31%
ανέφεραν ότι σχεδίαζαν να επιτεθούν στην κυβέρνηση και να ψαλιδίσουν το
δημόσιο χρέος – μια ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 10% σε σχέση με το
αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς.