Δανία: Μελλοντικές επενδύσεις του AP Pension σε αγροτική γη

Η επένδυση σε αγροτική γη έχει αρχίσει να γίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
για τα συνταξιοδοτικά ταμεία από στρατηγική άποψη, σύμφωνα με τον
διευθύνοντα σύμβουλο του δανικού συνταξιοδοτικού ταμείου AP Pension, αλλά
ανέφερε ότι δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα να αγοράσουν δανική αγροτική γη. Ο
διευθύνων σύμβουλος του AP Pension, Søren Dal Thomsen, ανέφερε: «Καθαρά από
στρατηγική άποψη, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για ένα συνταξιοδοτικό
ταμείο όπως το AP Pension να επενδύσει σε αγροτική γη».