Ελβετία: Νέες στοχευμένες επενδύσεις στη βιομηχανία καθαρής ενέργειας

Οι επενδυτές μπορούν να εκμεταλλευτούν μια ανανεωμένη έκρηξη ανάπτυξης στην
παγκόσμια αγορά private equity καθαρής τεχνολογίας μέσω στοχευμένων
επενδύσεων, σύμφωνα με τον SAM που εδρεύει στην Ελβετία. Στη δεύτερη μελέτη
του με τίτλο 'Clean Tech Private Equity: Past, Present and Future', ο
μάνατζερ επενδύσεων βρήκε ότι ιδιαίτερα η βιομηχανία καθαρής ενέργειας
φαινόταν έτοιμη να συνεχίσει να αναπτύσσεται άνω του μέσου όρου χάρη σε
κέρδη από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας κόστους που σχετίζεται με
συμβατικές πηγές ενέργειας και την ισχυρή ζήτηση για καθαρές και ασφαλείς
ενεργειακές λύσεις.