Αύξηση των μεριδίων υποδομής των θεσμικών επενδυτών μέχρι το 2012

Τα μερίδια των θεσμικών επενδυτών όσον αφορά την υποδομή θα έχουν αυξηθεί
κατά σχεδόν 370% στη διάρκεια τριών ετών μέχρι το 2012, σύμφωνα με τη First
State Investments. Η πρόσφατη έρευνα της First State όσον αφορά τους
θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών ταμείων,
προβλέπει ότι τα μερίδια υποδομής κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου
2009-2012 θα αυξηθούν κατά 367%.