Δύσκολη η εφαρμογή των στρατηγικών ESG

Οι στρατηγικές ESG συνεχώς αναπτύσσονται, αλλά οι επενδυτές – ιδίως στη
Γαλλία – δυσκολεύονται να κάνουν πράξη αυτές τις μελέτες, σύμφωνα με
διαχειριστές επενδύσεων. Σε ένα πρόσφατο συνέδριο στο Παρίσι όσον αφορά τις
ESG στον τομέα των private equity, αρκετοί διαχειριστές κεφαλαίων συμφώνησαν
ότι οι στρατηγικές ESG θα χρειάζονταν χρόνο για να εφαρμοστούν παρά την αξία
που προσθέτουν στα χαρτοφυλάκια private equity.