Αναφορά όσον αφορά τις πρακτικές των επενδυτών σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές

Οι επενδυτές των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθούν να μένουν πίσω σε σχέση με
τους αντίστοιχούς τους στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία όσον
αφορά τις κλιματικές αλλαγές, σύμφωνα με μια κοινή αναφορά του Institutional
Investors Group on Climate Change (IIGCC), του North American Investor
Network on Climate Risk (INCR) και του Australia/New Zealand Investor Group
on Climate Change (IGCC). Η αναφορά δείχνει την κατανόηση των επενδυτών και
διαχειριστών επενδύσεων όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές μέσα από τις
επενδυτικές πρακτικές τους και τη σημαντική τους πρόοδο σε μια ποικιλία
τομέων.