Γαλλία: Τα βασικά αγαθά σημαντικό αντιστάθμισμα για τον πληθωρισμό

Τα βασικά αγαθά παραμένουν μια από τις λίγες επενδύσεις που λειτουργούν ως
αντιστάθμισμα για τον πληθωρισμό, αλλά αυτή η σχέση εξασθενεί, όπως ανέφερε
η Amundi Asset Management. Ο γαλλικός διαχειριστής επενδύσεων επεσήμανε ότι
τα βασικά αγαθά είναι απαραίτητα για τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων και
για την προστασία έναντι του αυξανόμενου πληθωρισμού. Όπως ανέφερε τα βασικά
αγαθά στις αναδυόμενες αγορές παρέμειναν εξαιρετικά ελκυστικά χάρη στον
αυξανόμενο πληθυσμό και την υψηλή ζήτηση σε πρώτες ύλες, αγροτικά προϊόντα
και ενέργεια.