Ιαπωνία: Το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας σχεδιάζει αλλαγές όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Ιαπωνίας σχεδιάζει
μεγάλες αλλαγές όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση των
συνταξιοδοτικών προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τα συνταξιοδοτικά
ταμεία των εργαζομένων. Το Υπουργείο σχεδιάζει να επισπεύσει την
απελευθέρωση των αγορών στους περισσότερους τομείς με στόχο την αύξηση της
ασφάλειας και τη μείωση του κόστους. Ο κανόνας της «ασυνέχειας», σύμφωνα με
τον οποίο τα αποθέματα κεφαλαίων θα είναι επαρκή για να πληρωθεί το 90% των
συντάξεων με βάση τα συστήματα DB και EPF ήταν ένα μεταβατικό μέτρο που
εφαρμόστηκε από το Υπουργείο το 1997 και οφειλόταν στο καταρρέον επενδυτικό
περιβάλλον. Το Υπουργείο θέλει τώρα να απαλλαγεί από αυτόν τον κανόνα και να
επιστρέψει στο αρχικό επίπεδο συντάξεων του 105%. Εάν ένα κεφάλαιο πέσει
κάτω από το όριο και δεν είναι σε θέση να καλύψει το κενό, υποχρεούται επί
του παρόντος να υποβάλλει ένα σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης. Αυτό δύναται να
αλλάξει, επίσης, με βάση κριτική σύμφωνα με την οποία τέτοια σχέδια
αποτελούν απλώς και μόνο προσωπεία που χρησιμοποιούν μη πραγματικές υψηλές
αποδόσεις για τα επίπεδα των αποθεμάτων τους.