Σιγκαπούρη: Ανασύνταξη των προέδρων της GIC

Ως μέρος μιας μεγάλης αλλαγής στη στρατηγική και το προσωπικό, η Government
of Singapore Investment Corporation (GIC) ανασυντάσσει τους προέδρους των
σημαντικότερων μονάδων της. Οι επικεφαλής των GIC Asset Management, GIC Real
Estate και GIC Special Investments θα αναλάβουν καινούργια καθήκοντα από τον
Ιούλιο, καθώς οι πρόεδροι των τμημάτων επενδύσεων επικεντρώθηκαν ειδικά στην
Κίνα, την Ινδία και τη Λατινική Αμερική.