Γερμανία: Νέα προσφορά της Allianz Real Estate

Η Allianz Real Estate έκανε την πρώτη της επιδρομή στο γερμανικό χρέος
ιδιοκτησίας με μια προσφορά που στόχο είχε τη διαφοροποίηση του
χαρτοφυλακίου της σταθερού εισοδήματος. Η πρώτη συμφωνία της θυγατρικής
ασφαλιστικής στην αγορά – ένα δάνειο ύψους €300 εκατομμυρίων στο κεφάλαιο
της DWS για την ύψους €600 εκατομμυρίων εξαγορά των κεντρικών της Deutsche
Bank στη Φρανκφούρτη – έχει στόχο να απομακρύνει το χαρτοφυλάκιο σταθερού
εισοδήματος από τη γερμανική Pfandbriefe, καθώς και από τις μετοχές της σε
εταιρικά και κρατικά ομόλογα. Η DWS είναι μια θυγατρική διαχείρισης
κεφαλαίων της Deutsche Bank.