Ουγγαρία: Άσκηση κριτικής της PSZAF εις βάρος τεσσάρων συνταξιοδοτικών ταμείων

Η ουγγρική εποπτική αρχή συνταξιοδοτικών ταμείων PSZAF άσκησε κριτική σε
τέσσερα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία για την πραγματοποίηση έμμεσων
επενδύσεων η οποία μπορεί να έχει καταλήξει σε χαμηλότερες αποδόσεις για τα
μέλη. Σε τέσσερις ξεχωριστές δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν ανάμεσα στα τέλη του
2010 και στον Απρίλιο 2011, η PSZAF κάλεσε τα συνταξιοδοτικά ταμεία που
διευθύνονται από τους OTP, ING, AXA και AEGON να ποσοτικοποιήσουν τα κόστη
επενδύσεων και να τα επιστρέψουν στα μέλη τους.