Γερμανία: Η F&C επιδοκίμασε την κατάργηση των «σταδιακών εξαγορών επιχειρήσεων»

Ο διαχειριστής κεφαλαίων F&C αυτήν την εβδομάδα χαιρέτισε ως νίκη την
κατάργηση των «σταδιακών εξαγορών επιχειρήσεων» στη Γερμανία, ισχυριζόμενος
ότι αυτά ήταν καλά νέα για τα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων. Η
BaFin, η γερμανική εποπτική αρχή της χρηματοπιστωτικής αγοράς, έκλεισε
πρόσφατα ένα παραθυράκι στο νόμο που επέτρεπε στους επιθετικούς μετόχους να
συγκεντρώνουν ποσοστά ελέγχου χωρίς να θέτουν σε επιφυλακή την αγορά, μετά
από αρκετές τέτοιες προσπάθειες εξαγοράς.