Σλοβενία: Απόρριψη των προτάσεων για συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση από την πλειοψηφία του πληθυσμού

Η κυβέρνηση της Σλοβενίας είδε τις προτάσεις της για συνταξιοδοτική
μεταρρύθμιση να απορρίπτονται από μια εντυπωσιακά μεγάλη πλειοψηφία κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με πάνω από 70% να αντιτίθενται σε
οποιεσδήποτε αλλαγές. Οι προτάσεις για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης
είχαν στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ελλείμματος του συνταξιοδοτικού
συστήματος της χώρας, αλλά απορρίφθηκαν από ένα 72,2% του πληθυσμού.