Η.Π.Α.: Ο πρόεδρος του Goldman Sachs Asset Management, Jim O’ Neill, διαβλέπει ευκαιρίες για αρμπιτράζ

Ο πρόεδρος του Goldman Sachs Asset Management, Jim O’ Neill, εγκατέλειψε τις
προσπάθειες να αποδεσμεύσει την απόδοση των equity από την οικονομική
ανάπτυξη, ισχυριζόμενος ότι οι διαφορές μεταξύ των τωρινών εκτιμήσεων και
των μελλοντικών προβλέψεων όσον αφορά την ανάπτυξη, δημιουργούν ευκαιρίες
για αρμπιτράζ. Δεδομένης της μεγαλύτερης ευαισθησίας σε μελλοντικές
προβλέψεις όσον αφορά την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες αγορές από ότι στον
αναπτυγμένο κόσμο, τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα είναι ακόμη ελκυστικές στα
τωρινά επίπεδα, γιατί οι αξίες των μετοχικών τίτλων δεν έχουν ακόμη
παρουσιάσει εκπλήξεις όσον αφορά την ανάπτυξη προς τα άνω, ανέφερε.