Σουηδία: Αναφορά της Handelsbanken από την Linder & Partner στη σουηδική εποπτική αρχή

Η Linder & Partner, ένας σύμβουλος επενδύσεων, ανέφερε την Handelsbanken Liv, τον βραχίονα του σουηδικού τραπεζικού ομίλου επί των συντάξεων, στην Finansinspektionen, την εποπτική αρχή της χώρας.

Η Handelsbanken προέτρεψε τους πελάτες της να προτιμήσουν κεφάλαια αντί ένα εγγυημένο προϊόν και η Linder & Partner ισχυρίζεται ότι προτιμώντας κεφάλαια αντί παραδοσιακά προϊόντα συντάξεων με εγγυημένες υψηλές αποδόσεις, η Handelsbanken κοιτάζει το δικό της συμφέρον αντί εκείνο των πελατών της.