Νέο πλήγμα για την κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα από την ανάλυση των πρώτων ισολογισμών

Σε ανάλυση των ισολογισμών 4.065 εταιρειών προχώρησε η ICAP Group με σκοπό να δώσει μία πρώτη εικόνα των εξελίξεων όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων, με βάση το πρώτο δείγμα εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό χρήσης 2010, μέχρι και την 17η Μαΐου 2011 και ταυτόχρονα είχαν και ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης.

Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την τελευταία διετία, με κύριο χαρακτηριστικό την παρατεταμένη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας η οποία οδήγησε για δεύτερο κατά σειράν έτος σε ύφεση, είχε άμεσο αντίκτυπο και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων της χώρας. Κατόπιν τούτου, το δείγμα της έρευνας περιέλαβε 4.062 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 923 είναι βιομηχανικές, οι 1.111 εμπορικές, οι 248 εταιρείες του τεχνικού-κατασκευαστικού τομέα, οι 347 επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, καθώς και 1.433 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (πλην τραπεζών).

Η εικόνα που προκύπτει από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως των 4.062 επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας) επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα υπέστη νέο πλήγμα από τη βαθιά κρίση που πλήττει την οικονομία της χώρας.