Φινλανδία: αύξηση των εναλλακτικών επενδύσεων του Valtion Elakerahaston

Το φινλανδικό κρατικό συνταξιοδοτικό ταμείο Valtion Elakerahaston επιδιώκει να αυξήσει την κατανομή του σε εναλλακτικές επενδύσεις έως 10% τα επόμενα χρόνια ως μέρος του σχεδίου του να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό του.

Οι δεσμεύσεις του Valtion Elakerahaston σε αυτήν την τάξη επενδύσεων αυξήθηκαν με αργό ρυθμό από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Το συνταξιοδοτικό ταμείο, το οποίο συμμετείχε με ποσοστό 5% σε εναλλακτικές επενδύσεις το 2007-08, έχει τώρα αυξήσει αυτόν τον αριθμό στο 7%.